Değerli Meslektaşlarım,
Sizleri 22-25 Ağustos 2024 tarihlerinde Taşkent/Özbekistan da yapılacak 6. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Billmler Araştırmaları (6th International Conference on Research in Education and Social Sciences) konferansına davet etmek istiyoruz. Konferans Uluslararası Eğitim ve Bilim Araştırmaları Derneği (International Society for Research in Education and Science) tarafından organize edilmektedir.ICRESS yıllık olarak düzenli şekilde organize edilmektedir. Bu yıl Uluslararası Eğitim ve Bilim Araştırmaları (International Society for Research in Education and Science - ISRES) derneği (UEBAD) tarafından dördüncü ICRESS konferansı gerçekleştirilecektir. 
 
Konferans yüz yüze yapılacaktır. Bununla bilikte online katılım seçeneği de mevcuttur. Konferansa online olarak katılmak isteyen katılımcılar kayıt sırasında sanal (virtual) seçeneğini seçmelidir..Hakem değerlendirme sürecinden sonra, İngilizce olan tüm makaleler  The Eurasia Proceedings of Educational & Social Sciences (www.epess.net) dergisinde yayınlanacaktır. Ayrıca, ICRESS konferansına gönderilen yüksek kaliteli makaleler International Journal of Assessment Tools in Education (IJATE), Journal of Education in Science, Environment and Health (JESEH) ve Journal of STEAM Education (J-STEAM) dergilerinin editörleri tarafından davet edilecektir.  IJATE, Web of Science (ESCI index) ve ERIC, JESEH dergisi ERIC tarafından indekslenmektedir.  
 
ICRESS 2024 katılımcıları ISRES Publishing tarafından yıllık olarak yayınlanan "Current Studies in Educational Disciplines 2024" ve "Current Studies in Social Sciences 2024" isimli kitaplara, kitap bölümü gönderebilirler. Dergi ve kitap yayınları, konferans katılımcıları için ücretsizdir. Araştırma makaleleri kitap bölümü olarak kabul edilmemektedir. Eğer konferans katılımcıları kitap bölümü göndermek isterlerse, kendi alanlarındaki teorik bir konuda yazmalıdır. ISRES Publishing Türkiye'deki YÖK doçentlik, üniversitelerin atama yükseltme ve akademik teşvik kriterlerinde yer alan Uluslararası yayınevi şartlarını sağlamaktadır. Yayınevinin Sosyal Bilimler ve Eğitim alanında son altı yılda İngiizce olarak yayınlanmış ISBN'li akademik kitaplarının sayısı yirmiden fazladır. Yıllık kitaplar yayınlandıktan sonra ERIC, Scopus, Web of Science v.b. veri tabanlarına indekslenmesi için gönderilecektir. 
 
ICRESS katılımcıları sunumlarını Türkçe olarak yapabilirler. Sunumlarını Türkçe yapmak isteyen katılımcılar kayıt sırasında sunum dili olarak TR seçeneğini işaretlemelidir. Konferansın uluslararası statü de olması nedeniyle basılı materyallerde dil olarak İngilizce kullanılması zorunludur. Katılımcılar başlık, özet, anahtar kelime ve tam metinlerini sisteme İngilizce olarak yüklemeleridir.

ICRESS konferansları şu ana kadar Türkiye deki akademik teşvik kriterlerini her yıl sağlamıştır. Konferanslarda şu ana kadar Türkiye dışındaki ülkelerden yapılan sözlü sunumların sayısı Türkiye'den katılan katılımcıların sunduğu sözlü sunumlardan her zaman daha fazla olmuştur. 2023 yılında sunulan sözlü bildirilerin %72,8'i yabancı ülkelerden %27,2'si ise Türkiye'den katılan katılımcılara aittir. 

Konferansın amacı, farklı ülkelerden akademisyenleri, öğrencileri ve yöneticileri bir araya getirmek, eğitim ve sosyal bilimler alanlarında teorik ve pratik konuları tartışmaktır. Aşağıdaki ana konular konferansta önceliklidir:
- Coğrafya
- Davranış Bilimleri
- Eğitim
- Ekonomi
- Filoloji
- Güzel Sanatlar
- Hukuk
- İlahiyat
- İletişim
- Psikoloji
- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
- Sosyoloji
- Tarih
- Sosyal Bilimler ile ilişkili bütün konular

Bu alandaki değerli katkılarınız bilim komitesi tarafından değerlendirilecek ve sunulması onaylanan çalışmalar bildiri kitapçığında yayınlanacaktır. Uzmanlığınızı, deneyiminizi ve kaynaklarınızı meslektaşlarınızla paylaşabileceğiniz güzel bir ortam oluşturmaktan mutluluk duyacağız. 


Saygılarımızla,

Konferans Organizasyon Komitesi
Destekleyenler
Gaziantep University
ISRES
Uzholiday
Obuda University